HSCM-Limestone-ESIA mailing list archives

Avatar

ចាសបង ឯកសារបញ្ជីឈ្មោះមុន អត់ទា [...]

by
Kheng Kimly
- 07/23/2020 08:27:38

ចាសបង ឯកសារបញ្ជីឈ្មោះមុន អត់ទាន់មានឈ្មោះលោក ឧកញ្ញា ដូចនេះ ខ្ញុំនឹងបញ្ជូលហើយ រៀបចំរបាយការណ៍ ដោយអូសមើលឡើងវិញ ដើម្បីកុំឱ្យលោតទំព័រ ឬលោតអក្សរ។ ដូចនេះ អាចថ្ងៃនឹង ឬស្អែក ខ្ញុំនឹងផ្ញើឯកសារជូនបង ជាPDF ដែលបានបញ្ជូលបញ្ជីឈ្មោះដីធ្លីនេះ។ សូមអរគូណបង