HFC mailing list archives

Avatar

(កណ្តាល) ករុណា បានយកកិច្ចសន្យា [...]

by
Tan Chamroeun
- 01/11/2019 08:50:45

(កណ្តាល) ករុណា បានយកកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថាន ១២ច្បាប់ ពីដាលីន ក្រុមការងារលោកអូរ៉ ទៅឲ្យម្ចាស់គម្រោងចុះហត្ថលេខា បោះត្រាម្តងទៀត។