CRI-Cow skin product processing-EIA mailing list archives

Avatar

សួស្ដីចំរើន សូមជួយរៀបចំទិញទិន្ [...]

by
Heng Sokunthea
- 05/11/2020 09:56:12

សួស្ដីចំរើន
សូមជួយរៀបចំទិញទិន្នន័យអាកាសធាតុខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០១៩ មួយឆ្នាំបន្ថែមទៀត ដោយសារគម្រោងនេះ ក្រសួងបរិស្ថានឱ្យសិក្សាអាកាសធាតុយកទិន្នន័យ ឆ្នាំ២០១៥-២០១៩។ ខ្ញុំបានយកទិន្នន័យអាកាសធាតុពីគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានតែឆ្នាំ២០១៤ដល់២០១៨ទេ។