Company mailing list archives

Avatar

ជំរាបជូនគណៈគ្រប់គ្រង, គម្រោងដែ [...]

by
Ing Henggech
- 08/23/2019 07:48:17

ជំរាបជូនគណៈគ្រប់គ្រង,
គម្រោងដែលនាងខ្ញុំទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ៖គម្រោងអាជីវកម្ម្ថថ្មសំណង់  របស់ក្រុមហ៊ុន រតនៈ ស្ទោន ឌីវេឡុបមេន (ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018)។ សូមអរគុណ