BCC-Quarry Site and Cem mailing list archives

Avatar

ខ្ញុំបានទាក់ទងទៅកាន់លោក រិទ្ធរ [...]

by
Savuth Yim
- 02/15/2019 00:12:30

ខ្ញុំបានទាក់ទងទៅកាន់លោក រិទ្ធរួចរាល់
ចំណុចលោបានផ្តល់យោបល់បល់ថា របាយការណ៍តាមដានលើក្រោយត្រូវសរសេរឱ្យលម្អិតជាងនេះ ដោយមានបន្ថែមសង្ខេបខ្លី លើធនធានរូបសាស្រ្ត ជីវសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ផងដែរ